Eed nog niet afgelegd ten tijde van gedraging (2) (uitspraak herzieningsverzoek)

9 maart 2016

Op 25 juni 2015 heeft de Stichting Tuchtrecht Banken een melding ontvangen. De melding betrof in het kort dat uit de aflossingsnota van de melder blijkt dat een omzetting van de hypotheek van de melder, niet is doorgevoerd in de administratie van de desbetreffende bank. De melding is door de Algemeen Directeur van de Stichting Tuchtrecht Banken niet in behandeling genomen omdat de melding zag op een bankmedewerker die nog niet beëdigd was op het moment van het aangehaalde incident.

De melder heeft op 7 juli 2015 een verzoek tot herziening ingediend bij de voorzitter van de Tuchtcommissie. De voorzitter beslist in zijn uitspraak van 9 juli 2015 dat de melding niet in behandeling kan worden genomen aangezien iemand enkel een melding kan doen als de bankmedewerker is beëdigd op het moment van het incident. De melding voldoet daarom niet aan artikel 2.1.1. van het Tuchtreglement bancaire sector. De voorzitter acht het verzoek tot herziening kennelijk niet-ontvankelijk.