Procesdiagram

Tuchtrechtbank procedure Stap 1: Melding De stichting Tuchtrecht Banken neemt de melding in ontvangst en stuurt de melder een ontvangstbevestiging. Melding Stap 2: Weging De wetgeving en het reglement schrijven een aantal voorwaarden voor waar een melding aan moet voldoen voordat deze in behandeling kan worden genomen. Tijdens deze en de volgende fase wordt gecontroleerd of dit het geval is. Weging Stap 3a: Melding is ongegrond De melding voldoet niet aan één of meerdere voorwaarden en wordt niet in behandeling genomen. Indien u het daar niet mee eens bent, kan herziening gevraagd worden bij de voorzitter van de Tuchtcommissie. Melding ongegrond Stap 3b: Melding is gegrond De melding voldoet aan de voorwaarden en wordt in behandeling genomen. Vanaf dat moment begint het inhoudelijke onderzoek van de melding en wordt de beëdigde geïnformeerd. Ook diens werkgever wordt op de hoogte gesteld. Na dit onderzoek stelt Tuchtrecht Banken vast of er sprake is van een overtreding van de gedragsregels en of er een tuchtklacht voorgelegd zal worden aan de tuchtcommissie. Indien verdere behandeling wordt gestopt en u bent het hier niet mee eens, kan herziening gevraagd worden bij de voorzitter van de tuchtcommissie. Melding gegrond Stap 4a: Beroep melding ongegrond De voorzitter van de onafhankelijke Tuchtcommissie heeft na de herzieningsprocedure geoordeeld dat de melding niet ontvankelijk is. De melder ontvangt hiervan een definitief bericht. Beroep melding ongegrond Stap 4b: Beroep melding gegrond De voorzitter van de onafhankelijke Tuchtcommissie heeft na de herzieningsprocedure geoordeeld dat de melding toch ontvankelijk is. De melding wordt door de aanklager alsnog in behandeling genomen (zie 'Melding is gegrond'). Beroep melding gegrond Stap 5: Tuchtcommissie De aanklager heeft in deze fase geconstateerd dat de beëdigde zich niet aan de gedragscode heeft gehouden. Hiervan worden de beëdigde, de werkgever en de melder op de hoogte gesteld. In sommige gevallen kan Tuchtrecht Banken ervoor kiezen om een transactievoorstel te doen in plaats van de klacht voor te leggen aan de tuchtcommissie. Als een transactievoorstel niet wordt aangeboden, of wordt aangeboden maar door de beëdigde afgewezen, zal een tuchtklacht voorgelegd worden aan de tuchtcommissie. Daarmee neemt de Tuchtcommissie de zaak in behandeling. De beëdigde mag zich in het bijzijn van een advocaat verweren in een besloten zitting. Tuchtcommissie Stap 6: Oordeel Tuchtcommissie De Tuchtcommissie doet uitspraak. Dit kan resulteren in een berisping, een boete, een verplichte cursus/opleiding en/of een tijdelijk beroepsverbod van maximaal 3 jaar. Ook kan de commissie de betrokkene vrijspreken. De melder ontvangt hierover bericht. Indien de aanklager het niet eens is met de vrijspraak, kan hij beroep aantekenen. Ook de beëdigde kan in beroep gaan. Dit betekent een zitting voor de Commissie van Beroep. Oordeel Tuchtcommissie Stap 7: Uitvoering uitspraak De door de Tuchtcommissie of Commissie van Beroep bepaalde sanctie wordt opgelegd. De overtreder wordt opgenomen in een alleen door de sector raadpleegbaar register. Uitvoering uitspraak