Over Stichting Tuchtrecht Banken

Stichting Tuchtrecht Banken is verantwoordelijk voor de uitvoering van het tuchtrecht in de bankensector, als onderdeel van de wettelijk verankerde Bankierseed. De stichting is op 1 april 2015 ingesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken.

De stichting heeft een Algemeen Directeur aangewezen. Namens de stichting kan de Algemeen Directeur klachten voorleggen aan de onafhankelijke Tuchtcommissie, bestaande uit deskundigen en juristen.

Wanneer beroep tegen oordeel van de Tuchtcommissie wordt ingesteld, wordt dit behandeld door de onafhankelijke Commissie van Beroep. Deze commissie is ook onafhankelijk en bestaat uit deskundigen en juristen die geen zitting hebben in de Tuchtcommissie. Uitspraken van de Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep worden gepubliceerd op deze website

Voor informatie over de Bankierseed, klik hier. Voor informatie over hoe u een melding kunt doen, klik hier.

Stichting Tuchtrecht Banken wordt bij haar werkzaamheden ondersteund door Stichting DSI. Voor meer informatie over DSI, klik hier.

Zowel Stichting Tuchtrecht Banken als Stichting DSI hebben geen winstoogmerk.