Over het tuchtrecht

Waarom tuchtrecht

Wie zaken doet met een bank vertrouwt erop dat de bank betrouwbaar is. En dat bankmedewerkers integer en zorgvuldig hun werk doen. De bankmedewerker legt daarom een eed of belofte af, de bankierseed. Met het afleggen van de bankierseed beloven bankmedewerkers integer en zorgvuldig te zijn en erkennen zij de Gedragscode en het Tuchtreglement bancaire sector. Het tuchtrecht ziet er op toe dat de bankmedewerkers zich hieraan houden. Schending van de bankierseed of Gedragscode kan tot tuchtrechtelijke maatregelen leiden.

Doel tuchtrecht

Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken. Het tuchtrecht geeft verdere invulling aan de Gedragscode en laat zien welk gedrag wel of niet toelaatbaar is. Dit gebeurt door middel van uitspraken van de Tuchtcommissie of de Commissie van Beroep. Deze uitspraken worden gepubliceerd.

Uniek

Het tuchtrecht voor banken is op 1 april 2015 ingevoerd. Daarmee is Nederland het eerste land in de wereld met een tuchtrecht voor banken. Diverse landen bestuderen het voorbeeld van Nederland en overwegen een eigen tuchtrecht in te voeren.

Voor een visueel overzicht van hoe de behandeling van een melding in zijn werk gaat en waar je melding zoal aan moet voldoen, kun je ons Procesdiagram zaaksbehandeling bekijken.

Naar het Procesdiagram zaaksbehandeling

 

Voor een visueel overzicht van hoe een herzieningsprocedure verloopt, kun je ons Procesdiagram herzieningsverzoek bekijken.

procesdiagram Herzieningsverzoek

 

De letterlijke tekst van de bankierseed is hier te zien.

Naar de bankierseed

 

Er is ook een overzicht van de Gedragscode en wat elke regel uit die code betekent.

Naar de Gedragscode

 

Door de jaren heen hebben wij een aantal veel gestelde vragen verzameld en beantwoord. Misschien zit jouw vraag er ook tussen.

Naar de Veelgestelde Vragen