Notitie vervolgingsbeleid

De notitie vervolgingsbeleid: leidraad bij het bepalen van (een voorstel tot oplegging van) een tuchtrechtelijke maatregel

In de notitie vervolgingsbeleid geeft de Algemeen directeur inzicht in hoe de belangen worden afgewogen. En welke afwegingen betrokken zijn bij het voorstel tot oplegging van een maatregel.

Wanneer uit het onderzoek naar een melding van een schending van de bankierseed de Algemeen directeur van mening is dat de bankierseed is geschonden, wordt een klacht voorgelegd aan de Tuchtcommissie Banken. In plaats van het voorleggen van een klacht kan de Algemeen directeur zelf een maatregel opleggen.

Het vervolgingsbeleid moet worden gezien als hulpmiddel om in een zaak te komen tot een passende afweging. De omstandigheden van het geval kunnen in een individuele zaak aanleiding zijn om af te wijken van vervolgingsbeleid. Het vervolgingsbeleid kan na verloop van tijd verandering ondergaan naar aanleiding van veranderende inzichten.

notitie vervolgingsbeleid 2023-1