Banken moeten in tuchtprocedure alle informatie aanleveren

01/07/2021

Een bank die een tuchtrechtelijke procedure start tegen een van de eigen medewerkers, mag geen informatie achterhouden voor de aanklager van Tuchtrecht Banken. Als de aanklager daarom verzoekt, moet de bank binnen de gestelde termijn en zonder terughoudendheid juiste en volledige informatie verstrekken. De bank mag bijvoorbeeld niet zelf besluiten om klantgegevens te anonimiseren. Dit blijkt uit een beslissing van de Tuchtcommissie Banken.

anonimiseren
informatie
tuchtcommissie

Bank moet informatie verstrekken ten behoeve van tuchtrechtelijk onderzoek

27/05/2021

Een bank kan niet zelf bepalen of de door de Algemeen Directeur van Tuchtrecht Banken opgevraagde informatie noodzakelijk is voor het onderzoek naar een mogelijke schending van de bankierseed.

#bankierseed
#tuchtreglement
tuchtrechtbanken

Wijziging organisatie stichtingen Tuchtrecht Banken en DSI

21/05/2021

Sinds de oprichting van Tuchtrecht Banken in 2015 heeft Jerry Brouwer zowel de functie van directeur van stichting DSI als de functie van directeur van stichting Tuchtrecht Banken (TRB) uitgevoerd. Vanaf 1 juli 2021 gaat hij zich volledig richten op Tuchtrecht Banken in de functie van Algemeen Directeur.

tuchtrechtbanken

Commissie van Beroep schrapt beroepsverbod

12/05/2021

Een voormalig bankmedewerker krijgt toch geen tijdelijk verbod om in de bankensector te werken. Eerder legde de Tuchtcommissie een beroepsverbod op van negen maanden wegens overtreding van de Bankierseed. De Commissie van Beroep stelt vast dat inderdaad gedragsregels zijn geschonden, maar zij heeft geen tuchtrechtelijke sanctie opgelegd.

Beroepsverboden voor twee bankmedewerkers

11/03/2021

Twee bankmedewerkers werd een beroepsverbod opgelegd wegens het sjoemelen met de eigen creditcard. Een andere bankmedewerker kreeg een berisping en een geldboete omdat hij rekeningen van familieleden gebruikte om de banksystemen te testen. De klacht tegen een bankmedewerker die een schikking aanging met een de huurder van een failliet bedrijf zonder de curator daarin te kennen, werd ongegrond verklaard

beroepsverbod
creditcard
rekeninggluren