GEEN OORDEEL TUCHTRECHTER OVER WITWASAFFAIRE

01/02/2022

De Tuchtcommissie Banken zal geen oordeel geven over de vraag of individuele medewerkers van een bank voldoende hebben gedaan om witwassen te voorkomen. De informatie die de bank heeft verstrekt aan de Stichting Tuchtrecht Banken geeft onvoldoende zicht op concrete gedragingen van medewerkers van de bank. Daarom kan niet worden beoordeeld of zij de Bankierseed hebben geschonden. Dit blijkt uit een uitspraak van de voorzitter van de Tuchtcommissie.

#bankierseed
#Wwft

Beroepsverboden voor bijklussende bankmedewerkers

15/12/2021

Toen een bank in 2019 nieuwe mensen zocht om witwassen op te sporen, richtten drie medewerkers van diezelfde bank een eigen bedrijf op om kandidaten voor te dragen. Ze lieten na om de nevenactiviteit bij de bank te melden. De Tuchtcommissie Banken legt hen een beroepsverbod op wegens overtreding van de Bankierseed.

#bankierseed
beroepsverbod
tuchtcommissie

Tuchtmaatregelen voor omzeilen van interne bankregels

22/09/2021

De Tuchtcommissie Banken heeft maatregelen opgelegd aan twee voormalige bankmedewerkers. Zij hadden de interne regels van hun bank bij het verlenen van kredieten omzeild. De Tuchtcommissie Banken legt een (voorwaardelijk) beroepsverbod op omdat de werknemers de Bankierseed overtraden.

beroepsverbod
tuchtcommissie

Tuchtrecht Banken maakt besluiten in langlopende onderzoeken bekend

15/09/2021

De Algemeen Directeur heeft in onderzoek naar jarenlange en structurele overtreding van de Wwft niet kunnen vaststellen dat de onderzochte persoon in voldoende ernstige mate de bankierseed heeft geschonden. De klacht wordt afgewezen. Het onderzoek in de beloningszaak leidt er toe dat de Algemeen Directeur tegen drie personen een klacht voor zal leggen aan de Tuchtcommissie Banken.

#Wwft #beloningszaak

Beroepsverboden voor bankmedewerkers

07/07/2021

Twee bankmedewerkers hebben een voorwaardelijk beroepsverbod van twee weken gekregen. Zij voegden een pagina met de handtekening van een klant toe aan een formulier dat niet door hem was ondertekend.

beroepsverbod
tuchtcommissie