Beroepsverboden voor bijklussende bankmedewerkers

15/12/2021

Toen een bank in 2019 nieuwe mensen zocht om witwassen op te sporen, richtten drie medewerkers van diezelfde bank een eigen bedrijf op om kandidaten voor te dragen. Ze lieten na om de nevenactiviteit bij de bank te melden. De Tuchtcommissie Banken legt hen een beroepsverbod op wegens overtreding van de Bankierseed.

#bankierseed
beroepsverbod
tuchtcommissie

Tuchtmaatregelen voor omzeilen van interne bankregels

22/09/2021

De Tuchtcommissie Banken heeft maatregelen opgelegd aan twee voormalige bankmedewerkers. Zij hadden de interne regels van hun bank bij het verlenen van kredieten omzeild. De Tuchtcommissie Banken legt een (voorwaardelijk) beroepsverbod op omdat de werknemers de Bankierseed overtraden.

beroepsverbod
tuchtcommissie

Tuchtrecht Banken maakt besluiten in langlopende onderzoeken bekend

15/09/2021

De Algemeen Directeur heeft in onderzoek naar jarenlange en structurele overtreding van de Wwft niet kunnen vaststellen dat de onderzochte persoon in voldoende ernstige mate de bankierseed heeft geschonden. De klacht wordt afgewezen. Het onderzoek in de beloningszaak leidt er toe dat de Algemeen Directeur tegen drie personen een klacht voor zal leggen aan de Tuchtcommissie Banken.

#Wwft #beloningszaak

Beroepsverboden voor bankmedewerkers

07/07/2021

Twee bankmedewerkers hebben een voorwaardelijk beroepsverbod van twee weken gekregen. Zij voegden een pagina met de handtekening van een klant toe aan een formulier dat niet door hem was ondertekend.

beroepsverbod
tuchtcommissie

Banken moeten in tuchtprocedure alle informatie aanleveren

01/07/2021

Een bank die een tuchtrechtelijke procedure start tegen een van de eigen medewerkers, mag geen informatie achterhouden voor de aanklager van Tuchtrecht Banken. Als de aanklager daarom verzoekt, moet de bank binnen de gestelde termijn en zonder terughoudendheid juiste en volledige informatie verstrekken. De bank mag bijvoorbeeld niet zelf besluiten om klantgegevens te anonimiseren. Dit blijkt uit een beslissing van de Tuchtcommissie Banken.

anonimiseren
informatie
tuchtcommissie