Beroepsverboden voor overtreding van bankierseed

Twee voormalige bankmedewerkers mogen een jaar lang niet in de bancaire sector werken. Een van hen verzorgde trainingen in het kantoor en op kosten van de bank waarvoor hij werkte. Een ander raadpleegde rekeninggegevens en speelde die informatie door aan zijn broer en zijn vader.

Geen beroepsverbod maar berisping voor niet melden van activiteiten echtgenote

De Commissie van Beroep van de Stichting Tuchtrecht Banken heeft een voormalige bankmedewerker berispt omdat hij verzuimde om zakelijke activiteiten van zijn echtgenote te melden. De Tuchtcommissie legde hiervoor eerder een beroepsverbod van zes maanden op.

Bankierseed geldt ook voor privégedrag bankmedewerkers

Volgens de Tuchtcommissie is de privégedraging tuchtrechtelijk te toetsen omdat er voldoende raakvlakken zijn met het werk bij de bank. Een beroepsverbod van 5 maanden is passend omdat het gedrag van de bankmedewerker het vertrouwen van de samenleving in het bankwezen ernstig schaadt. De Algemeen Directeur van de Stichting Tuchtrecht Banken had gevraagd om een verbod van 3 maanden.

Bankierseed geldt ook na einde dienstverband

Ook voormalige bankmedewerkers van banken moeten zich houden aan de bankierseed. Dat blijkt uit een uitspraak van de Commissie van Beroep van de Stichting Tuchtrecht Banken. Sommige gedragsregels voor bankmedewerkers kunnen doorwerken na het dienstverband, zoals de verplichting om informatie geheim te houden en om open en eerlijk te zijn. 

Beroepsverboden wegens belangenverstrengeling

De Tuchtcommissie Banken heeft twee bankmedewerkers een tijdelijk beroepsverbod opgelegd wegens belangenverstrengeling. Bij de inkoop van producten voor de bank werd het bedrijf van hun echtgenotes ingeschakeld terwijl de bank dat niet wist. Daarmee overtraden de medewerkers de Bankierseed.