Wat kan ik wel en niet melden?

MEDEDELING: 
In verband met veiligheidsmaatregelen rondom het Coronavirus roepen wij u op meldingen alleen digitaal te doen, dus via de meldmodule die hier begint.

Daarnaast is Stichting Tuchtrecht Banken beperkt telefonisch bereikbaar. Wij hopen op uw begrip.

U kunt een melding doen als een bankmedewerker zich niet heeft gedragen volgens de Gedragscode. De gedragingen moeten voldoende ernstig zijn en kunnen worden aangetoond. Ook moeten die gedragingen hebben plaatsgevonden na 1 april 2015, de datum waarop het bancaire tuchtrecht in de wet is opgenomen.

Enkele voorbeelden van meldingen die kunnen worden gemeld, onderzocht en behandeld:

  • U vermoedt dat een bankmedewerker u na 1 april 2015 een product heeft verkocht waarvan blijkt dat het de bankmedewerker zelf of de bank veel geld opleverde en u benadeelde;
  • U vermoedt of ontdekt dat een bankmedewerker uit nieuwsgierigheid uw bankrekeningen heeft bekeken;
  • U vermoedt dat een bankmedewerker misbruik heeft gemaakt van uw vertrouwelijke gegevens, zoals het delen van die gegevens met derden zonder uw toestemming;
  • U vermoedt dat een bankmedewerker zonder uw toestemming aanpassingen heeft gedaan in uw bankproducten, zoals bijvoorbeeld beleggen met uw spaar- of beleggingsproducten waardoor u nadeel hebt ondervonden;
  • U vermoedt dat een bankmedewerker uw handtekening heeft vervalst.

Niet alle gedragingen vallen onder het tuchtrecht. U kunt bijvoorbeeld geen melding doen:

  • Als u schadevergoeding wilt. Via Tuchtrecht Banken kan géén vergoeding worden verkregen voor geleden schade. Wilt u dit wel, dan moet u naar de civiele rechter of KiFid;
  • Over conflicten tussen u en de bank, ook als het 't beleid van de bank betreft;
  • Als de gedraging van civielrechtelijke aard is, bijvoorbeeld omdat u met een bank van mening verschilt over beleid rondom een bankproduct. Voor dit soort zaken kunt u mogelijk een advocaat inschakelen en proberen uw gelijk te halen bij een rechtbank. De Tuchtcommissie Banken is alleen bevoegd voor het bancaire tuchtrecht;
  • Als u niet tevreden bent over de manier waarop u binnen de bank bent geholpen of te woord bent gestaan. Hiervoor kunt u een klacht bij de bank zelf indienen.

Bekijk het procesdiagram