Wat kunt u melden?

U kunt bij de stichting Tuchtrecht Banken alléén melding doen van overtredingen van de gedragscode behorende bij de Bankierseed. Ongeveer 90.000 professionals in de financiële sector leggen de eed af, zowel in woord als in geschrift. Dit is een wettelijke verplichting vanaf 1 april 2015. Beëdigden zijn vanaf deze datum gebonden aan de gedragscode.

Dat betekent niet dat alle medewerkers al op 1 april de eed zullen hebben afgelegd. De wetgever heeft hiervoor een aantal regels gesteld:

  • Alle medewerkers die vanaf 1 april 2015 werkzaam zijn voor een bank, moeten binnen drie maanden de eed afleggen
  • Alle medewerkers die vóór 1 april 2015 werkzaam waren voor een bank, hebben 1 jaar (dus tot 1 april 2016) de tijd om de eed af te leggen

Iemand valt pas onder het tuchtrecht als hij of zij de eed heeft afgelegd en de verklaring heeft ondertekend.

Let op: meldingen over incidenten die plaatsvonden vóór 1 april 2015 worden niet in behandeling genomen. Het tuchtrecht werkt niet met terugwerkende kracht. Elk gedrag voor deze datum valt dan ook niet onder het tuchtrecht.

Indien u melding wilt doen, is het van groot belang dat u kunt aantonen dat een beëdigde de gedragscode heeft overtreden. De code vindt u hier.

U kunt alleen melding doen van overtredingen door personen. Is het uw doel schadevergoeding om een te verkrijgen omdat u van mening bent dat u benadeeld bent door een bank? Dan is het Kifid of de civiele rechter de aangewezen instelling voor uw klacht.

Voor uw gemak hebben wij een overzichtelijk diagram gemaakt van de meldingprocedure.

Bekijk het procesdiagram