Wat kan ik wel en niet melden?

U kunt een melding doen als een bankier de Gedragscode niet heeft gevolgd. Het moet gaan om voldoende ernstige gedragingen.

Niet alle gedragingen vallen onder het tuchtrecht. U kunt bijvoorbeeld geen melding doen:

  • Over conflicten tussen u en de bank, ook als het 't beleid van de bank betreft;
  • Als de gedraging van civielrechtelijke aard is. Het civiele recht gaat over conflicten tussen personen en/of organisaties en is wat anders dan het bancaire tuchtrecht. Voorbeelden van civiel recht zijn de niet-nakoming van overeenkomsten en het opzeggen van contracten. Voor de beoordeling van een civielrechtelijk conflict is de civiele rechter bevoegd, terwijl de Tuchtcommissie Banken bevoegd is voor het bancaire tuchtrecht. De reden hiervoor is dat het bancaire tuchtrecht en het civiele recht uiteenlopende systematiek en andere doelen hebben;
  • Als u schadevergoeding wilt. Via Tuchtrecht Banken kan géén vergoeding worden verkregen voor geleden schade. Wilt u dit wel, dan moet u naar de civiele rechter of KiFid;
  • Als u niet tevreden bent over de manier waarop u binnen de bank bent geholpen of te woord bent gestaan. Hiervoor kunt u een klacht bij de bank zelf indienen.

Bekijk het procesdiagram