Wat kan ik wel en niet melden?

U kunt een melding doen als een bankier de Gedragscode niet heeft gevolgd. Het moet gaan om aantoonbare, voldoende ernstige gedragingen.

Niet alle gedragingen vallen onder het tuchtrecht. U kunt bijvoorbeeld geen melding doen:

  • Als u schadevergoeding wilt. Via Tuchtrecht Banken kan géén vergoeding worden verkregen voor geleden schade. Wilt u dit wel, dan moet u naar de civiele rechter of KiFid;
  • Over conflicten tussen u en de bank, ook als het 't beleid van de bank betreft;
  • Als de gedraging van civielrechtelijke aard is, bijvoorbeeld omdat u met een bank van mening verschilt over beleid rondom een bankproduct. Voor dit soort zaken kunt u mogelijk een advocaat inschakelen en proberen uw gelijk te halen bij een rechtbank. De Tuchtcommissie Banken is alleen bevoegd voor het bancaire tuchtrecht;
  • Als u niet tevreden bent over de manier waarop u binnen de bank bent geholpen of te woord bent gestaan. Hiervoor kunt u een klacht bij de bank zelf indienen.

Bekijk het procesdiagram