Hoe werkt het?

Maak melding en help voorkomen dat wat jou overkwam, een ander overkomt.

Doorloop ons 5-stappenplan om te zien welke stappen gezet kunnen worden om de kans aanzienlijk te vergroten dat je melding een zaak wordt.

 

1/5

Je hebt een vermoeden

Als je vermoedt dat een bankmedewerker de gedragsregels van de Bankierseed heeft geschonden, dan kun je dat bij ons melden. Een melding moet voldoen aan een aantal minimale vereisten. Bekijk dus goed of jouw melding daaraan voldoet. Dit voorkomt teleurstellingen.

Zie voor een overzicht van ons meldproces ons handige procesdiagram.

2/5

Wat kun je melden?

Bij Tuchtrecht Banken kun je melding maken wanneer jij denkt dat een bankmedewerker de eed heeft geschonden. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de bankmedewerker niet integer was of jouw klantbelang niet centraal heeft gesteld.

Bij Tuchtrecht Banken kan je geen melding maken wanneer je een klacht hebt over de dienstverlening van de bank. Vind je bijvoorbeeld dat de bankmedewerker zich onbeschoft heeft gedragen, kun je een klacht indienen bij je bank. Dit soort klachten wordt zelden een tuchtzaak.

In de volgende stap geven we enkele voorbeelden van meldingen.

3/5

Enkele voorbeelden van meldingen

  • Je vermoedt dat een individuele bankmedewerker je na 1 april 2015 een product heeft verkocht dat de bankmedewerker zelf of de bank veel geld opleverde en jou benadeelde;
  • Je kunt aantonen dat een bankmedewerker uit nieuwsgierigheid je bankrekeningen heeft bekeken, of daar iets mee heeft gedaan;
  • Je vermoedt dat een bankmedewerker misbruik heeft gemaakt van jouw vertrouwelijke gegevens, zoals het delen van die gegevens met derden zonder jouw toestemming;
  • Je vermoedt dat een bankmedewerker zonder jouw toestemming aanpassingen heeft gedaan in je bankproducten, zoals bijvoorbeeld in beleggings- of spaarproducten, waardoor jij benadeeld bent;
  • Je vermoedt dat een bankmedewerker je handtekening heeft vervalst.

Zie voor uitspraken onze Uitspraken-pagina.

4/5

Meldingen die waarschijnlijk niet tot een zaak leiden

Niet alle gedragingen vallen onder het tuchtrecht. Je kunt bijvoorbeeld geen melding doen:

  • Als je schadevergoeding wilt. Via Tuchtrecht Banken kan géén vergoeding worden verkregen voor geleden schade. Wil je dit wel, dan kun je een rechtszaak overwegen of de zaak aanhangig maken bij klachteninstituut Kifid;
  • Over conflicten tussen jou en de bank als organisatie, ook als dit het beleid van de bank betreft;
  • Als de gedraging van civielrechtelijke aard is, bijvoorbeeld omdat je met een bank van mening verschilt over beleid rondom een bankproduct. Voor dit soort zaken kun je mogelijk een advocaat inschakelen en proberen je gelijk te halen bij een rechtbank. De Tuchtcommissie Banken kan alleen beoordelen of de Bankierseed is geschonden.
5/5

Melding maken

We hopen dat je een goed beeld hebt van waar een melding minimaal aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor onderzoek door ons aanklagersbureau.

Nog één keertje kort: de gedraging van de individuele bankmedewerker moet na 1 april 2015 hebben plaatsgevonden, Stichting Tuchtrecht Banken kan je niet helpen bij het krijgen van een financiële schadevergoeding en de melding moet zo goed als mogelijk onderbouwd zijn met (bij voorkeur schriftelijke) bewijzen waarmee je de gedraging meent te kunnen aantonen.

We ontvangen graag je melding. Om je te helpen bij het bepalen of je melding aan de minimale voorwaarden voldoet, hebben we een handig Checkformulier gemaakt.

Klik hier om je melding in te dienen

 

Let op: als het Checkformulier ergens aangeeft dat aan een voorwaarde niet voldaan is, dan kun je je melding uiteraard gewoon indienen. Maar dan vragen we je wel er rekening mee te houden dat geoordeeld kan worden dat we je melding niet als zaak kunnen aannemen.