Hoe werkt het?

Tuchtrecht Banken ziet erop toe of een bankier zich aan de Gedragscode houdt. Het gaat over grensoverschrijdend gedrag, waarbij integriteit vaak een rol speelt. Als de bankier zich niet aan de Gedragscode houdt, dan wordt de bankier door Tuchtrecht Banken persoonlijk aangesproken op onbehoorlijk gedrag.

Bekijk wat u kunt melden