Hoe werkt het?

Vermoedt u dat uw klantbelang geschonden is door een bankmedewerker? Dan kunt u daar via deze website melding van maken.

Tuchtrecht Banken ziet erop dat individuele bankmedewerkers zich aan de Gedragscode behorende bij de Bankierseed houden. Het gaat over grensoverschrijdend gedrag, waarbij integriteit vaak een rol speelt.

Als de bankmedewerker zich aantoonbaar niet aan de Gedragscode houdt, dan wordt hij of zij daar door Tuchtrecht Banken persoonlijk op aangesproken.

Klik hieronder om te zien wat voor soort zaken u bij ons kunt melden.

Bekijk wat u kunt melden