Commissies

Tuchtcommissie

Mr. A.P.M. van Rijn, voorzitter
Mr. M.E. Olthof, secretaris
Mr. C. Ihataren, secretaris
Mr. D.J.M. Dammers, secretaris
Mr. E.A. Messer
Mr. F.B. Demenint
Prof. dr. R. van Eijbergen
Mr. Th. J. Kelder
Prof. dr. A.J.C.C.M. Loonen
Mr. R.K. Pijpers
Mr. A. van Maanen
I.M.B. Hogenelst FFP/CFP
Mr. drs. M.A. van Schaik

In onderstaand document (.pdf) vind je het overzicht met nevenactiviteiten van de commissieleden.

Overzicht beroepsgegevens-nevenfuncties Tuchtcommissie per maart 2023

 • Hoe de Tuchtcommissie werkt

  De Tuchtcommissie komt met drie of vijf leden bijeen bij zittingen, waar de zaken worden behandeld die door de Algemeen Directeur zijn voorgelegd. Tijdens een zitting hoort de Tuchtcommissie de aanklagers en de bankmedewerker tegen wie de zaak wordt gevoerd. De commissie beoordeelt vervolgens de bewijzen van de aanklager en het verweer van de bankmedewerker.  De zitting van de Tuchtcommissie is niet openbaar. Na de zitting neemt de Tuchtcommissie binnen zes weken een beslissing over de zaak. In de beslissing oordeelt de Tuchtcommissie of de bankmedewerker tegen wie de klacht is gericht de bankierseed heeft overtreden. Als de Tuchtcommissie oordeelt dat de bankierseed is geschonden, kan de Tuchtcommissie een maatregel opleggen, zoals een beroepsverbod, geldboete of berisping.

  De Tuchtcommissie is onafhankelijk en bestaat uit (voormalige) rechters, juristen, ervaren deskundigen uit de financiële sector en gedragswetenschappers. De Tuchtcommissie kent een voorzitter en een vice-voorzitter.

  De voorzitter van de Tuchtcommissie beslist ook over herzieningsverzoeken die door melders gedaan zijn tegen de afwijzing van melding door het aanklagersbureau. Wanneer de melder om herziening van de beslissing van de Algemeen Directeur verzoekt, zal de voorzitter deze beslissing opnieuw toetsen. Als de voorzitter het herzieningsverzoek toewijst, zal de Algemeen Directeur het onderzoek naar de melding hervatten en een klacht voorleggen aan de Tuchtcommissie. Bij afwijzing van het herzieningsverzoek, wordt de melding definitief afgesloten. De Tuchtcommissie wordt in haar werkzaamheden ondersteund door een secretaris.

Commissie van Beroep

Mr. Tj. Zuidema, voorzitter
Mr. drs. W.J.J. Los, vicevoorzitter
Mr. M.J. Drijftholt, secretaris
Mr. L.G. Broekhuizen
Mr. dr. S.B. van Baalen
Mr. R.J. Schimmelpenninck
Mr. D.M. Geelen
Mr. R. E. van Esch
Mr. E.J. Weller
Mr. C.H.M. van Altena

In onderstaand document (.pdf) vind je het overzicht met nevenactiviteiten van de commissieleden.

Overzicht beroepsgegevens-nevenfuncties Commissie van Beroep per januari 2023

 • Hoe de Commissie van Beroep werkt

  Bij de onafhankelijke Commissie van Beroep kunnen zowel het aanklagersbureau als de bankmedewerker in beroep gaan als zij het niet eens is met een uitspraak van de Tuchtcommissie. De Commissie van Beroep komt dan – net als de Tuchtcommissie – met drie of vijf leden bijeen voor een zitting. Tijdens een zitting hoort de Commissie van Beroep de aanklager en de bankmedewerker. De zitting van de Commissie van Beroep is niet openbaar. De Commissie van Beroep oordeelt na de zitting binnen zes weken opnieuw over de zaak.

  Ook de Commissie van Beroep kent een voorzitter en een vice-voorzitter. De leden van de commissie zijn (voormalige) rechters, juristen, deskundigen uit de financiële sector en gedragswetenschappers. Een uitspraak van de Commissie van Beroep is definitief. De Commissie van Beroep wordt in haar werkzaamheden ondersteund door een secretaris.