Commissies

Tuchtcommissie Banken

Mr. A.P.M. van Rijn, voorzitter
Mr. J.W.M. Tromp, vice-voorzitter
Mr . M.E. Olthof, secretaris
Prof. Mr. D. Busch
Mr. F.B. Demenint
Prof. dr. R. van Eijbergen
Mr. J.L.S.M. Hillen
Mr. Th. J. Kelder
Prof. Dr. A.J.C.C.M. Loonen
Mr. M. M. van der Nat
Mr. R.K. Pijpers
M.W. Scholten

In onderstaand document (.pdf) vindt u het overzicht met nevenactiviteiten van de commissieleden.
Overzicht beroepsgegevens en nevenfuncties Tuchtcommissie per oktober 2019

Commissie van Beroep
Mr. H. Hofhuis, Voorzitter
Mr. M.J. Drijftholt, Secretaris
Mr. L.G. Broekhuizen
Mr. dr. S.B. Van Baalen
Mr. R.J. Schimmelpenninck
Mr. W. Los
Mr. F.W.J. Meijer
Mr. R. E. van Esch
Mr. A. Smeeing - Van Hees
Prof. dr. B.M. Wisse

De heer dr. W.M. van den Goorbergh is wegens een nieuwe betrekking per 9 oktober teruggetreden uit de Commissie van Beroep Tuchtrecht Banken.

In onderstaand document (.pdf) vindt u het overzicht met nevenactiviteiten van de commissieleden.
Overzicht beroepsgegevens en nevenfuncties Commissie van Beroep per augustus 2019